• Wysoka jakość i precyzja wykonania
 • Produkcja masowa
 • Nowoczesne wykrawarki
 • Kompleksowa obróbka blach, spełniająca wszelkie wymagania

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sabaj-System Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie na ul. Domagały 15, 30-841 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000144683, dla której akta rejestrowe prowadzi Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-26-67-118, REGON: 357948194

adres e-mail: biuro@sabaj.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu ułatwienia kontaktu w związku z wysłaniem zapytania na podstawie dobrowolnej zgody w przypadku, kiedy Użytkownik poda dane nieoznaczone jako obowiązkowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie praw Administratora;

Odbiorcy danych

Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, maksymalnie jednak do momentu przedawnienia roszczeń z niego wynikających. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu jej wycofania lub maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z obsługi zgłoszenia.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną z wykorzystaniem następujących danych:

SABAJ – SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.  Domagały 15, 30-841 Kraków

e-mail: biuro@sabaj.pl
(od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00).

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy ul.  Domagały 15, 30-841 Kraków

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi zgłoszenia. Podanie danych niewskazanych jako obowiązkowe jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje dla Użytkownika negatywnych skutków prawnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.